: Haffner, Sebastian: Príbeh jedného Nemca : spomienky na roky 1914 – 1939

Autobiografické spomienky Sebastiana Haffnera na roky 1914 až 1933. Pohľad Haffnera na blížiacu sa katastrofu je jasnozrivý a triezvy. Dosah politiky na život jednotlivca a vývoj nemeckého národa opisuje bez samoľúbeho pátosu, zato však s jemnou iróniou a kde tu aj so zábleskami hnevu a vzdoru.