: Hahn, Britta: Ale já chci tohle, mami : nenásilná komunikace pro rodiče

Pre dospelých

Ako možno využiť nenásilnú komunikáciu a udržať medzi rodičmi a deťmi dobré vzťahy tak, že sa všetci budú cítiť dobre? Autorka považuje nenásilnú komunikáciu za alternatívu bežne užívaných trestov a metódu, ktorá dieťaťom nemanipuluje a uznáva jeho vôľu, bez toho aby jej vždy ustupovala. Tiež poukazuje na to, že dieťa potrebuje slobodu, aby si mohlo niektoré veci samo zažiť a vyskúšať.