: Hevier, D.: Čo čaká prváka

Pre deti

Čítanka pre prvákov ale aj druhákov obsahujúca veselé básničky, rýmovačky a rozprávky.