: Hoffmanová, Iva: Celiakie

Pre dospelých

Ucelený pohľad na celiakiu ako na systémovú autoimunitnú chorobu. Historické a epidemiologické súvislosti tejto choroby predstavuje kniha ako veľmi časté a mnohokrát opomínané. Publikácia pojednáva o dôležitých aspektoch bezlepkovej diéty a bezlepkových potravín, o psychosociálnej podpore a klinickom sledovaní jedincov s celiakiou.