: Hradilová, Tereza: Surdopedie a dospělý věk : sluchová ztráta v mezilidském kontaktu

Sluchové postihnutie či sluchová strata sa v dospelom veku vyskytuje u stále väčšieho počtu ľudí. Publikácia pomôže nahliadnuť do života osôb s týmto postihnutím a načrtnúť témy týkajúce sa ich existencie v počujúcom svete.