: Hykisch, Anton: Moja Štiavnica

Kniha spomienok na Banskú Štiavnicu, ako ju videl sám autor  od detstva , cez mladé roky, je výrazom úcty k tomuto mestu, k jeho obyvateľom. Zachytáva magickú silu, ktorá z nej vyžaruje. Je to reťaz spomienok  uložená do klenotnice všetkých čarovných zákutí mesta.