: Jobus, Branislav: Chrontulienka

Poučný rozprávkový príbeh o malom Jalafášovi, ktorému čistota a poriadok nič nehovoria. Ešteže Čistotka a Milka vymysleli, ako Jalafáša z tej šlamastiky dostať. Oživili kopu špiny pod jeho posteľou a stvorili Chrontulienku. A v tej chvíli sa začali diať divy.