: Jobus, Branislav: Odpadkový fantóm

Poučné rozprávky, z ktorých sa dozvieme čo všetko sa na skládke deje a čo môžeme spraviť pre to, aby namiesto parkov a ihrísk nevznikali nové skládky