: Jonasson, Jonas: Pomsta je sladká, a. s.

Množstvo humorných situácií na to, ako reaguje človek v niektorých chvíľach. Možno v hneve vykladá smetiaky na miesta, kde vám dokonale prekážajú, správa sa drzo a nepriateľsky. A presne to sa dá speňažiť! Dôkazom toho je originálny podnikateľský nápad – vznik akciovej spoločnosti Pomsta je sladká. Začalo sa to úžasne! Už niekoľko dní po prvej vlne reklamnej kampane prišli riaditeľovi firmy Hugovi desiatky objednávok.