: Kadohata, Cynthia: Pinky

Humorný príbeh pre dievčatá o Becce, ktorá si privlastní malé choré prasiatko a dá mu meno Pinky. Pinky hneď pochopí, že patrí iba Becce. No čím je Pinky väčšia a mocnejšia, tým horšie lotroviny vystrája.