: Kendíková, Jitka: ADHD krok za krokem

Publikácia prináša komplexne spracovanú problematiku ADHD. Predstavuje základné vymedzenie tejto poruchy, možnosti podporných a organizačných opatrení alebo ich financovania, vrátane ukážok dokumentov súvisiacich so začlenením detí s ADHD do vzdelávacieho procesu.