: Kleeman, Jenny: Sex bez ľudí, mäso bez zvierat

Mäso zo skúmavky, umelá maternica, sexuálni roboti, stroje na asistovanú samovraždu. Čaká nás budúcnosť, v ktorej technický a vedecký pokrok zmení našu podstatu? Kde sú naše hranice? A čo motivuje ľudí, ktorí sa na pokroku podieľajú?