: Kleibl, Martin: Počiatky fotografie na Slovensku = Beginnings of photography in Slovakia : 1839 – 1918

Publikácia si nekladie za cieľ podať kompletný a definitívny výklad vývoja histórie fotografie tohto obdobia. Skôr slúži ako odrazový mostík, ktorý poskytuje všetky základné informácie a predstaví aj najvýznamnejšie osobnosti, ktoré zásadne ovplyvnili vývoj fotografie v našom regióne.