: Kleinová, Eva: Hudobná výchova pre 1.- 2. ročník pedagogických akadémií a stredných pedagogických škôl

Cieľom hudobnej výchovy je obohatiť vaše vnútorné zážitky, vyvolať pocity krásna, rozvinúť estetické cítenie a vnímavosť i k iným druhom umenia.