: Kňaze, Ivan: Radosť z pozorovania hmyzu

Populárno-náučná kniha pre deti s takmer 800 plnofarebných snímok hmyzu (so slovenským i latinským odborným názvoslovím) ilustruje zážitky, pocity a vnemy uznávaného fotografa prírody.