: Kolektív autorov: Násilí v sociálních službách : prevence, včasná detektce a účinná intervence

Zhrnuté skúsenosti a poznatky odborníkov v tejto knihe si kladú za cieľ byť vám oporou a podporovať vás. Násilie, týranie či zanedbávanie sa v sociálnych službách objavujú pravidelne. Ich nositeľmi sú ľudia, pracovníci, resp. môžeme hovoriť o zlyhaní jednotlivcov. Kniha predstavuje jeden z účinných nástrojov, ako čo najviac eliminovať tieto negatívne javy v sociálnych službách.