: Kosatík, Pavel: Slovenské století

Kľúčové udalosti pri formovaní a dotváraní slovenského národa. Dozvedáme sa i odpovede na otázky, aké sily utvárali konkrétne podoby česko-slovenského súžitia i aká je česká zodpovednosť za to, že spoločný život v jednom štáte skončil neporozumením.