: Kotian, Róbert: 30 rokov po : Slovensko 1989 – 2019

Pre dospelých

Komplexný pohľad na spoločnosť, jej vývoj a smerovanie od zmeny režimu a k reflexii súčasného stavu, v akom sa Slovensko nachádza. Rozhovory s najzaujímavejšími postavami slovenskej spoločnosti o kľúčových momentoch uplynulých rokov.