: Kova, Elise: Mágia živlov 1., Prvá veterná čarodejka

Pre deti

Ríša Solaris má na dosah zjednotenie celého vojnami zničeného kontinentu. A živelná mágia driemajúca v sedemnásťročnej učnici môže priniesť Cisárovi definitívne víťazstvo. V žilách jej koluje dávno zabudnutá mágia, ktorá sa derie na povrch a túži slobodne žiť a dýchať. Prijme svoje dedičstvo a stane sa prvou Veternou čarodejkou?