: Kováč, D.: Bratislava 1939-1945 : mier a vojna v meste

Kľúčové udalosti zo života Bratislavy a obraz doby, ktorý odzrkadľuje politický a spoločenský život v Bratislave v období Slovenského štátu.