: Kováčová, Barbora: 45 hier na podporu sluchového vnímania detí raného a predškolského veku

45 hier na podporu sluchového vnímania detí garantovaná odborno-metodickým časopisom Predškolská výchova, ktorý je určený pre rodičov, jasle, materské školy. Ide o doplnené vydanie o teoreticko-metodické východiská a nové hry.