: Kovár, Branislav: Epidémie v dejinách : ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi

Pre dospelých

Texty renomovaných archeológov a historikov, sumarizujúce epidemické i pandemické nákazy, ktoré už ľudstvo dokázalo prekonať.