: Krejčová, Lenka: Vývinové poruchy učenia, radca pre rodičov a učiteľov: dyslexia, dysgrafia, dysortografia

Pre dospelých

Sto praktických tipov vám pomôže zvládnuť VPU v predškolskom aj školskom veku, a to tak v domácom, ako aj v školskom prostredí. Zoznámi vás s aktuálnou legislatívou i s psychologickými a špeciálno-pedagogickými postupmi, s ktorými sa stretnete v poradniach