: Kubát, M.: Populismus v časech krize

Publikácia prináša špecifický uhol pohľadu na vnútropolitický vývoj v priebehu ekonomickej krízy a napomáha k pochopeniu celospoločenských procesov a zmien, ktoré táto kríza priniesla.