: Kužela, Ladislav: Zdravé črevo a trávenie : mýty verzus fakty

Informácie a fakty založené na vedeckých dôkazoch, z ktorých vychádza súčasná západná medicína. Vhodnou a ľahko zrozumiteľnou formou vysvetľuje prejavy porúch tráviaceho traktu a informuje čitateľa o možnostiach a cieľoch vyšetrení, čím zároveň zbavujú potenciálneho pacienta strachu pred invazívnym vyšetrením.