: LaCour, Nina: Pôjdem tam, kam pôjdeš ty

Nezabudnuteľný príbeh o strate a láske a vykúpení plný nádeje. Ingridin náhly odchod zastihne Caitlin nepripravenú. V novom živote nenachádza svoje miesto. Nanešťastie tu po Ingrid niečo ostalo. Na papier zaznamenala tomuto svetu a ľuďom v ňom svoje bolestivé zbohom. Caitlin na stránkach plných žiaľu odznova prežíva svoju obrovskú stratu a snaží sa nájsť nádej do budúcna.