: Ladislav Szojka: Dejiny železničnej siete Slovensku

Pre dospelých

Publikácia popisuje dejiny hlavných a iných dôležitých železničných tratí. Dielo začína najstaršími traťami, budovanými od tridsiatych rokov 19.storočia a končí traťami, ktoré budovali Československé štátne dráhy a Slovenské železnice, popisuje ich výstavbu a čiastočne aj prevádzku.