: Lavie, O.: Medveď, ktorý tam nebol

Rozprávkový príbeh o ceste a hľadaní seba a sveta okolo. Dozvieme sa, že čím viac pozeráme, tým menej vieme. A v neposlednom rade spoznáme, že súčasťou cesty dopredu je blúdenie.