: Liška, V.: Prezidenti

Pre dospelých

Osobitný pohľad na prezidentov Českej a Československej republiky, ktorých rôznorodé charaktery i schopnosti reflektujú dejinné zvraty a zaoberá sa predovšetkým niektorými kľúčovými,  dramatickými momentmi ich pôsobenia v prezidentskom úrade.