: Macíková, Olga: Španělština pro samouky a věčné začátečniky + mp3

20 lekcií, ktoré tvoria moduly po 4 lekciách a začínajú autentickými krátkymi textami, ktoré sú zamerané predovšetkým na hovorový jazyk. Obsahuje aj oddiel Frazeológie, venovaný ťažším frázam z textu, nasleduje výklad gramatiky. V každej lekcii sa zoznámite s niekoľkými ustálenými slovnými spojeniami alebo prísloviami.