: Macurová, K.: Lily a Momo

Pre deti

Rozprávkový príbeh o dievčatku Lily, ktoré hľadá nového kamaráta.