: Maercker, Andreas: Psychická trauma a poruchy po traume

Kniha poskytuje prehľad pojmu trauma, posttraumatická stresová porucha (PTSP), komplexná PTSP a príbuzných diagnóz ako je traumatická vývinová porucha a pretrvávajúca smútková porucha.