: Majling, Vojtech: Slovensko, rodný náš kraj : hory – krajina – človek : ľudové remeslá, zvyky a tradície

Spoznajte krásu našich ľudových tradícií, zavítajte spolu s nami do rozmanitých kútov Slovenska a nájdite jeho poklady ukryté v čarokrásnej prírode a ľudových tradíciách. Spoznajte rozmanité svadobné tradície, starobylé ľudové remeslá i piesne a riekanky, ktoré si odovzdávali z pokolenia na pokolenie.