: Markuš, J.: Svetozár Hurban Vajanský

Pre dospelých

Biografia, v ktorej autor okrem ponoru do hĺbok Vajanského osobnosti si všíma aj väzby s inými slovenskými osobnosťami, vrátane osobností prvej hviezdnej veľkosti (Milana Rastislava Štefánika, Jozefa Škultétyho).