: Marshall, Tim: Tieňohra : príbeh o poslednej vojne v Európe

Kniha prináša príbeh, vychádzajúci z autorových osobných skúseností, z jeho priamej prítomnosti na miestach bojov ako aj z rozhovorov s príslušníkmi tajných služieb piatich krajín. Ako vojnový korešpondent pokrýval spravodajsky aj vojnu v Kosove, bombardovanie Juhoslávie a pád režimu Slobodana Miloševića.