: Marsina, Richard: Ku koncepcii a vývoju slovenskej historiografie

Súbor prác je prierezom vedeckej činnosti s osobitným zreteľom na problematiku dejín slovenskej historiografie a jej základné teoretické otázky. Dozvedáme sa, ako sa formovalo slovenské historické myslenie v minulých storočiach, či aké prekážky muselo prekonávať ešte v storočí minulom.