Vladimír Kvasnička, Jiří Pospíchal: Matematická logika

Pre dospelých

Cieľom tejto učebnice je poskytnúť študentom informatiky na Fakulte informatiky a informačných technológií STU ucelený text k prednáške „Matematická logika“. Stáli sme pred neľahkou úlohou, ako vhodne vybrať obsah tejto prednášky, ktorá nielen tvorí jeden z teoretických fundamentov informatiky, ale mala by slúžiť aj pre rozvoj matematicko-logických schopností študentov. Kapitoly 1 až 8 prezentujú klasické disciplíny matematickej logiky, a to výrokovú logiku a predikátovú logiku…