: Mattanza, A.: Street Art: súčasná mestská výtvarná scéna

Pre dospelých

Výtvarné umenie sa presunulo z múzeí,  zo súkromných zbierok a z galérií do ulíc. Kniha zachytáva práve tento fenomén – bujnejúcu scénu, ktorej predstavitelia sa vyjadrujú prostredníctvom tagov, grafitov, nálepiek,  či diel vytvorených pomocou šablón.