: McDonald, Andrew: Holubia agentúra napína pierka

Šiesta časť humorného komiksového príbehu o holuboch, ktoré sledujú rôzne záškodnícke živly, odvážne čelia nebezpečenstvu a zločinci si ani nevrknú! No boj proti zločinu nie je ľahký, najmä keď starostka vyhnala z mesta všetky vtáky, keď vonku vyvádza chlebový netvor a keď zákerné králiky obsadili mesto.