: McNamara, K. J.: Veľký sen dvoch malých národov : Česko-slovenské légie v Rusku a vznik prvej republike

Okolnosti, ktoré za prvej svetovej vojny predchádzali vzniku Česko-Slovenska. Kľúčové, navzájom prepojené faktory – diplomatické úsilie zahraničného odboja pod vedením T. G. Masaryka a dramatickú epopeju česko-slovenských légií v Rusku. Dielo s bohatým odkazovým aparátom približuje udalosti, ktoré sú u nás ešte stále pomerne málo známe.