: Menzies, Jean: Egyptské mýty : bohovia, faraóni a symboly starovekého Egypta

Ilustrovaná detská kniha o tajomnom svete starých Egypťanov, vyprahnutých púšťach, ničivých povodniach, čudesných bohoch, meniacich sa na vtáky, chrobáky či plazy a mocných faraónoch.