: Micenková, Jana: Krv je len voda

Spoločenský román je analýzou rozkladu dysfunkčnej rodiny, a zároveň sa snaží vysledovať z čoho pramenia príčiny násilia. Avšak nie v globálnom merítku, ale na malej vzťahovej ploche jednej rodiny. Pretože korene všetkého zla začínajú v rodinách a vzťahoch medzi ich členmi.