: Miéville, China: An Lan Dan

Fantasy román pre mládež z paralelného Londýna, kde ožívajú veci, objavujú sa rozprávajúce knihy, na oblohe premávajúce autobusy, či po zemi pohybujúce sa vražedné žirafy. Zvláštne udalosti, ktoré Zana a Diba zažívajú v Anlondýne sú súčasťou dávnovekého proroctva.