: Moczo, Peter: Zemetrasenia : tragické výzvy v dejinách

Zemetrasenie je tou najrýchlejšou zmenou krajiny. Čo je rýchle, je aj nebezpečné. Prečo a ako, to sa dozviete v tejto pútavej knihe.