: Mornštajnová, Alena: Listopád

Dramatický príbeh rodiny, ktorú  dejiny novembrovej noci rozdelia a postavia proti sebe. Mária je kvôli účasti na demonštráciách zatknutá a odsúdená na dvadsať rokov väzenia a pri živote ju udržujú len listy. Magdalénku odoberú rodičom a umiestnená do ozdravovne, kde ju vychovávajú komunistické kádre. Ich osudy sa jedného dňa pretnú, ale inak, ako si želali.