: Mrva, Ivan: Poviem ti, ako to bolo

Populárno-náučná kniha pre deti o živote detí, tradíciách, hrách, krojoch a piesňach.