: Nagy, Peter: Peter Nagy pre deti

Texty najznámejších detských pesničiek oživili postavičky nakreslené Zuzanou Smatanovou.