: Noon, Steve: Príbeh Titanicu

Pre deti

Príbeh strašnej noci zobrazený na dvojstranových ilustráciách. Prierezy loďou čitateľovi ilustrujú honosný interiér lode a ľudí venujúcich sa rozličným aktivitám. Vyhľadajte aj detaily skryté v niektorých obrázkoch a sledujte osudy cestujúcich od začiatku plavby až po jej tragický koniec. Čo sa stalo v tú osudnú noc?