: Norberg-Hodge, Helena: Naše budoucnost je lokální : kroky na cestě k ekonomice štěstí

Publikácia sa venuje globálnemu rozmachu korporátneho kapitalizmu, ktorý so sebou priniesol strmý nárast chudoby, nerovnosti, pocitov nespravodlivosti a tým logicky aj extrémizmu. Preto potrebujeme znovu objaviť pravidlá dobrého života tak, ako ho v našej tradícii definoval Aristoteles.