: Obama, Michelle: Môj príbeh

Pre dospelých

Vo svojej autobiografii nás pozýva do svojho sveta, pričom zaznamenáva zážitky, ktoré ju formovali. Opisuje svoje triumfy, svoje sklamania, verejné i súkromné. Otvorene  rozpráva o sebe- žene po boku najdôležitejšieho muža planéty. Dúfa, že jej osobná cesta bude čitateľa inšpirovať k tomu, aby v sebe našli odvahu a stali sa tým, kým túžia byť.